อีเมล์: รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน?

ส่งข้อเสนอโครงการ ผ่าน
"ระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์"
ตั้งแต่วันที่ 24 ก.ค. - 31 ส.ค. 2560
ขยายถึง วันที่ 7 ก.ย. 2560


เอกสารดาวน์โหลด

- คู่มือการใช้งานระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์

- ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่

- ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมาย

- ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อตอบสนองอุตสาหกรรม

- ประกาศรับสมัครทุนโครงการดุษฎีบัณฑิต มจพ.

ลงทะเบียนใหม่
* ชื่อจริง ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ
** ควรใช้อีเมล์มหาวิทยาลัย
รหัสผ่าน:
ยืนยันรหัสผ่าน:
กรุณากรอกข้อมูล 5 ตัวอักษรที่อยู่ด้านขวามือ
banboon_code
 ข้าพเจ้ายอมรับข้อตกลงในการลงทะเบียน
     (คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อตกลง)