ติดต่อสอบถาม

 

logo stri       สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

       1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

       โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1516 , 1506

 

Hits: 333

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากรและนักศึกษา มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ขยายเวลารับสมัคร บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561

คุณสมบัติของทีมผู้สมัคร : ทีมผู้สมัครต้องประกอบไปด้วยนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 5 คน 

 

read