ติดต่อสอบถาม

Category: innovation60 Published: Thursday, 20 April 2017 Written by Super User

 

logo stri       สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

       1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

 

       โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1516 , 1506

 

Hits: 211

การประกวดสิ่งประดิษฐ์สู่นวัตกรรม

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด :  บุคลากรและนักศึกษา มจพ. (บุคลากร 1 คนส่งได้ไม่เกิน 1 ผลงาน) 

read

การประกวดโครงงาน Start up


คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น
 

read

 

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม -   Coming Soon 
 -