• ประกาศ รายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2561

การประกวดโครงงาน Start up

Last Updated: Friday, 19 January 2018

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด:  นักศึกษา มจพ. ที่กำลังศึกษาอยู่ทุกระดับชั้น

รางวัล:

              ชนะเลิศ ได้รับ เงินรางวัล 25,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

              - รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับ เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

              - รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับ เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วิธีการสมัคร:

1. ส่ง “ใบสมัคร” พร้อมด้วย “แบบร่างแผนธุรกิจ” ที่ ผู้ประสานงานของคณะหรือหน่วยงานต้นสังกัด ภายในวันที่กำหนด

2. ผู้ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุนเข้าร่วมพิธีรับมอบทุนสนับสนุนตามกำหนด
3. ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอโครงงาน ในวันจัดงานตามกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. ใบสมัคร - Start up word2003 icon Word   PDF icon2PDF

2. แบบร่างแผนธุรกิจ Start up word2003 iconWord   PDF icon2PDF

3. คำอธิบาย-การเขียนแบบร่างแผนธุรกิจStartup word2003 iconWord   PDF icon2PDF

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารมั้งหมด winrar RAR

 

02

 

 

 

Hits: 1862

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม

ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ (ปรับปรุง)

 

read

 

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ประกาศผลรางวัลโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561

วันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561

ณ อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Read more...