แบบฟอร์มและเอกสาร โครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ ปี 2560 (สกว.)

1-รายละเอียดโครงการ   PDF icon2  PDF

2-แบบฟอร์มการประเมินปี60   Excel icon  Excel

3-คู่มือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มประเมิน   PDF icon2  PDF

4-วิธีคำนวณตัวชี้วัด   PDF icon2  PDF

5-วิธีหา life time citation และ life-time journal publication  PDF icon2  PDF

6-วิธีหา Quatile ใน Scopus   PDF icon2  PDF

7-ตรวจสอบรายชื่อบริษัท   winrar  RAR

8-รวมไฟล์เอกสารทั้งหมด winrar  RAR