รับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562

ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการฯ ปีงบประมาณ 2562 ออกไปถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เนื่องจากพบปัญหาการยื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบออนไลน์ฯ และปัญหาการส่งอีเมลตอบกลับอัตโนมัติ ทางสำนักวิจัยฯ จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ และขอขยายเวลารับข้อเสนอโครงการ ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้นักวิจัยทุกท่านสามารถยื่นข้อเสนอฯ ได้อย่างทั่วถึง

 

funding62

fund-new

Downlaod แบบฟอร์ม 

fund-drive

 Downlaod แบบฟอร์ม 

fund-know

 Downlaod แบบฟอร์ม 

fund-sub

 Downlaod แบบฟอร์ม