ขอเชิญนำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน IEI 2018 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนักวิจัย และนักประดิษฐ์ส่งผลงานเข้าร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงานในงาน "The 10th International Exhibition of Inventions" (IEI 2018) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 ณ เมืองฝอซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ผู้สนใจเข้าร่วมกรุณาประสานงานเบิกจ่ายจากต้นสังกัด และส่งแจ้งรายชื่อไปยัง วช. ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561

อ่านเพิ่มเติม>>>