ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาได้เข้าแข่งขันงาน SEA Makerthon 2016

ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาได้เข้าแข่งขันงาน SEA Makerthon 2016

          ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาได้เข้าแข่งขันงาน SEA Makerthon 2016 ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของเมกเกอร์ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีวันเมกเกอร์กรุ๊ปจากสิงค์โปรเป็นผู้เริ่มจัดงานนี้ขึ้นมาโดยมีประเทศเข้าร่วม 10 ประเทศ โดยในแต่ละประเทศจะมีโจทย์ที่แตกต่างกันไปภายใต้หัวข้อใหญ่ “Designing a world with zero waste” สำหรับเชียงใหม่นั้นโจทย์คือ “Water Scarcity” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกในชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาได้ประสบการณ์และความรู้และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจและเป็นการพบปะกับเหล่าเมกเกอร์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งอาจนำไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อต่อยอดในเชิงพาณิชย์

 IT-331-59-2

IT-331-59-1IT-331-59-5

IT-331-59-6

IT-331-59-4