สรุปการแข่งขันโครงการ SEA MAKERTHON 2016 | BANGKOK ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559 ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด Box Box รางวัลที่ได้รับ รองชนะเลิศอันดับ 2

สรุปการแข่งขันโครงการSEA MAKERTHON 2016 | BANGKOK  ในวันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2559

 ชื่อผลงานที่ส่งเข้าประกวด  Box Box รางวัลที่ได้รับ  รองชนะเลิศอันดับ

ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษาภายใต้ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และชมนุมสิ่งประดิษฐ์แห่งวิศวกรรมศาตร์

 รายชื่อนักศึกษาที่ส่งเข้าประกวด

1.นาย จตุพร  หงษ์เวียง  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

2.นาย ปณต อ่อนใจเอื้อ  สาขาวิศวกรรมการผลิต

3.นาย พฤกษ์  สายทอง  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

4.นาย บงกช  เครือแสง สาขาวิชาวิศวกรรมระบบเครื่องมือวัด

ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี

 

 

สรุปผลการแข่งขันในโครงการ  SEA MAKERTHON | BANGKOK 2016

 

บรรยากาศการลงทะเบียนช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคัก ทุกคนเตรียมเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มมาสำหรับการทำงานแบบมาราทอนตลอด 3 วัน 2 คืน สำหรับบางทีมได้เตรียมเครื่องปริ้นสามมิติมาด้วย  บรรยากาศเป็นไปอย่างตื่นเต้น

IT-380-59-1

 

 

  เมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นนักศึกษาได้ก็ได้เข้าประจำที่ของกลุ่มตัวเองโดยทางงาน SEA MAKERTHON 2016 | BANGKOK ได้จัดเตรียมโต๊ะไว้ให้อย่างเรียบร้อย เพื่อเข้าอบรมความรู้ด้าน ธุรกิจ Iot , การใช้งาน AutoDesk และ การเขียนโปรแกรมพื้นฐาน  เพื่อสร้างต้นแบบตลอด 3 วัน 2 คืน 

IT-380-59-7

 

 

เวลาพักเที่ยงทางงานก็ได้จัดเตรียมอาหารกลางวันไว้สำหรับผู้เข้าร่วมงาน เรียกได้ว่านอกจากจะสนุกกับการทำงานและเรียนรู้แล้วยังมีอาหารอร่อยๆให้ทานอีกด้วย

IT-380-59-2

 

ได้เวลากลับมาทำต้นแบบกันต่อ ทุกทีมต้องตั้งใจทำต้นแบบให้ออกมาดีที่สุดเพื่อให้คณะกรรมการให้คะแนนในส่วนนี้ถึง 30 เปอร์เซ็นนอกเหนือจากนั้นจะเป็นคะแนนความเป็นไปได้ทางธุรกิจและความเป็นไปได้ในการผลิต

 

IT-380-59-3

 

 

ในสุดวันสำคัญก็มาถึงวันที่ทุกทีมจะต้องพรีเซ้นผลงานตัวเองให้คณะกรรมการฟัง ทุกคนตั้งใจกันอย่างเต็มที่เพื่อให้การนำเสนอออกมาดีเพื่อจะได้เป็นทีมที่ชนะและได้ไปแข่งต่อที่สิงค์โปร 

 

สุดท้ายก็ประกาศผลการรับรางวัลทุกคนตื่นเต้นกับการประกาศผลอย่างมาก และทีมนักศึกษาของชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองไป

IT-380-59-9

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ครับ

ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา ในโครงการบ่มเพาะวิสหกิจ(UBI)ภายใต้สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

และชมนุมสิ่งประดิษฐ์แห่งวิศวกรรมศาตร์ มจพ.

IT-380-59-6IT-380-59-5IT-380-59-4