ประชาสัมพันธ์ตลาดนัดนักคิด

เปิดรับสมัครแล้ว !!!

          “ตลาดนัดนักคิด ปี 2”

นักศึกษา มจพ. มีความสนใจอยากเป็นเจ้าของกิจการ เราเปิดตลาดให้ท่านได้มาทดลอง

ขายฟรี!!  ที่ ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี

เปิดตลาด มกราคม 2560

สามารถสมัครได้ที่ อาคารสำนักวิจัยฯ ชั้น 8 ห้อง 805

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559

สอบถามโทร. 061 7758056 (เฟริ์ส) หรือ 02-555-2000 ต่อ 1516

 

จัดโดย ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษามจพ. ชั้น 8  สำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ