ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ขอเรียนเชิญสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2560

ประชาสัมพันธ์ : KMUTNB-UBI

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมการโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดำเนินการบ่มเพาะธุรกิจ

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

นักศึกษา หรือ ผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี หรือ นักวิจัย/บุคลากรในสถาบันการศึกษา หรือ เกี่ยวข้องซึ่งมีเปาหมายและแนวคิดในการทำธุรกิจ

 

สิทธิประโยชน์ในการเข้าร่วมโครงการ

1. ได้รับความช่วยเหลือด้านต่างๆเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจจากมหาวิทยาลัย

2. เพิ่มศักยภาพของบริษัทด้วยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทั้งด้านเทคโนโลยีและการตลาด

3. การเชื่อมโยงกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจและทรัพย์สินทางปัญญา

 

ผู้สนใจกรุณา Download แบบฟอร์มจาก 

แบบฟอร์มการสมัครแบบออนไลน์ ได้ที่ลิ้ง : https://goo.gl/0FxjC5

 กรอกรายละเอียดและส่งกลับมายังอีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.