ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
มจพ. จัดอบรม “สร้างถนนยางพารา” รุ่น 2 508
โครงการอบรม เรื่อง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั้นต้นและปฏิบัติการ 256
อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบุูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก" 163
"การวิจัยบนฐานความท้ายทายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" 161
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Cutting Edge Technology Research Topics" 154
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ "การวิจัยด้านความมั่นคง: Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" 178
เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" 254
9 - 13 สิงหานี้ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561" 159
วช. เชิญประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์" 182
ขยายเวลาและเลื่อนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 192