ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
"การวิจัยบนฐานความท้ายทายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" 43
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Cutting Edge Technology Research Topics" 5
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ "การวิจัยด้านความมั่นคง: Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก" 56
เชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 "ตามรอยพระยุคลบาท เกษตรศาสตร์กำแพงแสน" 36
9 - 13 สิงหานี้ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561" 45
วช. เชิญประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์" 36
ขยายเวลาและเลื่อนโครงการค่ายฝึกอบรมสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านยางพาราระดับอุดมศึกษา ปีงบประมาณ 2561 72
สัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน 64
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชิ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) 23
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education conference 12