มทร.ธัญบุรี เชิญส่งผลงานเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติ "The 4th Asia Color Association Conference 2018" ระหว่างวันที่ 5 - 8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 และส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ภายใน 30 กันยายน 2561

ผู้สนใจลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aca2018.rmutt.ac.th

อ่านเพิ่มเติม>>>