เชิญส่่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน ISCIT 2018

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ IEEE ขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 2018) ภายใต้หัวข้อ "Communication and IT for Smart City" ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 - 29 กันยายน 2561 ณ โรงแรมสุโกศล กรุงเทพมหานคร 

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและส่งบทความได้ที่ http://iscit2018.org/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561

 

เอกสารเพิ่มเติม >>>