มศว.เชิญร่วมประชุมวิชาการ "The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018"

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการนานาชาติ "The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018,Bangkok, Thailand" ระหว่างวันที่ 14 - 15 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ssamic.com/

อ่านเพิ่มเติม >>>