ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018)

 

บัณฑิตวิทยาลัยร่วมด้านผลังงานและสิ่งแวดล้อม (JGSEE) และมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018) ในระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ Chatrium Hotel Riverside กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถส่งบทความเข้าร่วมเผยแพร่ในงานดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2561 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.see2018conference.com/

รายละเอียด...