ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education conference

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education conference "Higher Education for All: Surviving in Times of Change" ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบุติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ ได้ตั้งแต่ 1 สิงหาคม - 15 กันยายน 2561 ทางเว็บไซต์ www.psued.org 

 

เอกสาร>>