ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชิ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018)

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชิ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) เรื่อง Blockchain in Education: The New Challenge for Academy Reform" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย จังหวัดขอนแก่น

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และร่วมรับฟังบรรยาย ได้ที่ http://grad.cas.ac.th/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 สิงหาคม -2561

เอกสาร>>