วช. เชิญประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม "จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์" ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 หรือลงทะเบียนหน้างาน

 

>>>>เอกสารเพิ่มเติม