9 - 13 สิงหานี้ ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมงาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)" ระหว่างวันที่ 9 - 13 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมขนาดกลาง โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานภาคการประชุมสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561 หรือลงทะเบียนหน้างาน สำหรับภาคนิทรรศการสามารถเข้าร่วมชมงานได้ตลอดการจัดงาน กรณีเดินทางเป็นหมู่คณะกรุณาส่งแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การเดินทางเป็นหมู่คณะให้ วช. เพื่ออำนวยความสะดวก

 

>>>>เอกสารเพิ่มเติม