ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ "การวิจัยด้านความมั่นคง: Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเสวนาเชิงวิชาการ เรื่อง "การวิจัยด้านความมั่นคง: Logistics อัจฉริยะเพื่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก Security Research : Intelligent Logistics for EEC" ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้อง Lotus Suite ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561

 

>>>>เอกสารเพิ่มเติม