ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Cutting Edge Technology Research Topics"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "Cutting Edge Technology Research Topics" ในวันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.researchexpo.nrct.go.th และ www.nrct.go.th ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2561

 

>>>>เอกสารเพิ่มเติม