"การวิจัยบนฐานความท้ายทายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนา และนิทรรศการของ สกว. "การวิจัยบนฐานความท้ายทายการคุ้มครองทางสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ" ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 2561 ณ Hall 5 - 7 อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

>>>>เอกสารเพิ่มเติม