อบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบุูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก"

ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal) เพื่อจัดทำแผนบุูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก" จัดโดย วช. วันที่ 10 ก.ย. 2561 มี 2 รอบ (เช้า และ บ่าย)

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://www.cognitoforms.com/Researchbudget1/Workshop100961

***สามารถติดตาม facebook live ในช่วงรอบเช้า ทางเพจของ วช.  ***