ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
Medical Seminar : Medical Treatment Applications of shock wave 220
Engineering Seminar : Theory and Applications of Shock wave and Underwater Explosion : An Introduction to Military Applications 247
Research and Development Seminar : Theory and Application of Shock wave and Explosion 242
การออกแบบกระบวนการผลิตเฟืองส่งกำลัง โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 279
การบรรยายพิเศษ ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อ “The Role of Polypropy;ene Oxide-Based Soft Segment Molecular Weight on Morphology of Solution Polymerized Polyureas and Their Lithium Ionomers" 205
Accidental Reconstruction and Vehicle Safety 168
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 194
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 162
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบ และการผลิตเฟือง และระบบส่งกำลังด้วยเฟืองตรง และเฟืองเฉียง 850
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 216