ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
สัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน 270
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชิ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) 197
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education conference 123
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 67
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 142
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) 318
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน multi mentoring system 51
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018) 106
มศว.เชิญร่วมประชุมวิชาการ "The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018" 166
เชิญส่่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน ISCIT 2018 162