ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
สัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมการบิน 308
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและระดับนานาชิ ครั้งที่ 6/2561 The 6th National and International Conference 2018 (CASNIC 2018) 229
ขอเชิญส่งผลงานวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการ The 7th PSU Education conference 140
เชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับนานาชาติ IESDG 2018 80
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ "นเรศวรวิจัย" ครั้งที่ 14 169
ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 (วทท 44) 387
การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน multi mentoring system 81
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการนานาชาติ The 7th International Conference on Sustainable Energy and Environment (SEE2018) 135
มศว.เชิญร่วมประชุมวิชาการ "The 5th Social Sciences, Arts and Media International Conference 2018" 198
เชิญส่่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในงาน ISCIT 2018 185