ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน" 417
การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ด้วย University 4.0 “ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” 637
การประชุมระดมสมองเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์ฯ ด้วย University 4.0 “ด้าน Digital และ IoT” 1211
[สัมมนา] ขอเชิญร่วมสัมมนา หัวข้อ EXTRUSION: TECHNOLOGY AND PRACTICES IN FOOD, AGRICULTURAL, AND MATERIAL APPLICATIONS 400
Medical Seminar : Medical Treatment Applications of shock wave 262
Engineering Seminar : Theory and Applications of Shock wave and Underwater Explosion : An Introduction to Military Applications 284
Research and Development Seminar : Theory and Application of Shock wave and Explosion 285
การออกแบบกระบวนการผลิตเฟืองส่งกำลัง โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 335
การบรรยายพิเศษ ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อ “The Role of Polypropy;ene Oxide-Based Soft Segment Molecular Weight on Morphology of Solution Polymerized Polyureas and Their Lithium Ionomers" 262
Accidental Reconstruction and Vehicle Safety 204