ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 235
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 198
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบ และการผลิตเฟือง และระบบส่งกำลังด้วยเฟืองตรง และเฟืองเฉียง 906
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 254
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Laser materials processing 1193
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Bio-Based and Textile Reinforced Composites : Technical Seminar 1447
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Progress in Composite Technology for Industry Application 884
การประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. 464
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม 375
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 489