ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Bio-Based and Textile Reinforced Composites : Technical Seminar 1451
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Progress in Composite Technology for Industry Application 887
การประชาสัมพันธ์ระบบเครือข่ายงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม มจพ. 469
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรม 382
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) 492
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญร่วมงานสัมมนาและงานแสดงนิทรรศการด้านเทคโนโลยี "J-T Tech Innovation Seminar" 341
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา"ยางพาราไทยกับงานวิจัยมุ่งเป้า 2558" 331
International Seminar: A Practice Seminar for Scholarly Publishing 727
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็น เรื่อง "การพัฒนาระบบวีซ่าและระบบศุลกากรเพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย" 266
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง" 189