ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการ "งานวิจัยมุ่งเป้า ด้านการคมนาคมขนส่งระบบราง" 157
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย(วว.)ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ "6 ความเชี่ยวชาญนวัตกรรม สู่พลังขับเคลื่อนผู้ประกอบการไทย : We]re a Part of Your Success" และงานนิทรรศการ TISTR&FRIENDS 2015 353
ขอเชิญเข้าร่วมงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 7 และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 303
วช.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 9 151
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 212
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "มิติด้านสิ่งแดวล้อมในความจกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป" 164
สัมมนา “นวัตกรรมการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางและโพลิเมอร์” 340
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉรยะ" ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 201
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Optimizing Crop Water and Nutrient Management ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 166
BIOTEC ขอเชิญร่วมอบรม "Plant Phenotyping: High Through put Root Phenotyping" วันที่ 26-28 พ.ย. 57 195