ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการอบรมชุบแข็งฯ 310
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย 452
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพรประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม 239
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "พลิกฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" [18 ม.ย. 57] 385
ขอเชิญร่วมการสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก" 321
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบNRPM)" ประจำปี ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗) 387
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 899
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะผลิตกรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง Irrigation and Fertigation ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 373
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 339
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)" ประจำปี 2556 ช่วงที่ (พฤษภาคม - กันยายน 2556) 610