ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการอบรมชุบแข็งฯ 315
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย 458
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพรประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม 242
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "พลิกฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" [18 ม.ย. 57] 392
ขอเชิญร่วมการสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก" 326
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบNRPM)" ประจำปี ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗) 395
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ชีวสารสนเทศกับการวิเคราะห์ทางด้านพันธุศาสตร์ประชากร ในวันที่ 30-31 ตุลาคม 2556 908
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ คณะผลิตกรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำหนดจัดการอบรม เรื่อง Irrigation and Fertigation ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2556 380
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย 344
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM)" ประจำปี 2556 ช่วงที่ (พฤษภาคม - กันยายน 2556) 616