ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
การออกแบบกระบวนการผลิตเฟืองส่งกำลัง โดยผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 409
การบรรยายพิเศษ ที่ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ในหัวข้อ “The Role of Polypropy;ene Oxide-Based Soft Segment Molecular Weight on Morphology of Solution Polymerized Polyureas and Their Lithium Ionomers" 366
Accidental Reconstruction and Vehicle Safety 257
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยประจำปี 2559 278
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเรียนเชิญร่วมงานสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 5 373
โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบ และการผลิตเฟือง และระบบส่งกำลังด้วยเฟืองตรง และเฟืองเฉียง 1024
ขอเชิญร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลการดำเนินการ “โครงการเพิ่มขีดความสามารถการจัดการกากอุตสาหกรรมโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว” 313
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Laser materials processing 1286
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Bio-Based and Textile Reinforced Composites : Technical Seminar 1524
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม การอบรม หัวข้อ Progress in Composite Technology for Industry Application 944