ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
สัมมนา “นวัตกรรมการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางและโพลิเมอร์” 377
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉรยะ" ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 230
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Optimizing Crop Water and Nutrient Management ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 196
BIOTEC ขอเชิญร่วมอบรม "Plant Phenotyping: High Through put Root Phenotyping" วันที่ 26-28 พ.ย. 57 224
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการอบรมชุบแข็งฯ 347
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย 496
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพรประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม 276
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "พลิกฟื้นอุตสาหกรรมกุ้งไทยด้วยงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน" [18 ม.ย. 57] 431
ขอเชิญร่วมการสัมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง "การค้าระหว่างประเทศทางบกด้านตะวันออก" 359
ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบNRPM)" ประจำปี ๒๕๕๗ ช่วงที่ ๑ (ธันวาคม ๒๕๕๖ - มีนาคม ๒๕๕๗) 431