ข่าวอบรมสัมมนา

Display # 
Title Hits
วช.ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย - อินเดีย ครั้งที่ 9 235
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "ผลักคะแนนวิจัยให้ได้ 5" 314
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง "มิติด้านสิ่งแดวล้อมในความจกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (TPP) และความตกลงการค้าระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป" 239
สัมมนา “นวัตกรรมการควบคุมคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากยางและโพลิเมอร์” 458
ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง "ระบบการสร้างสื่อการสอนอัจฉรยะ" ในงาน"วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2558 281
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Optimizing Crop Water and Nutrient Management ระหว่างวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 247
BIOTEC ขอเชิญร่วมอบรม "Plant Phenotyping: High Through put Root Phenotyping" วันที่ 26-28 พ.ย. 57 293
การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกรรมวิธีการอบรมชุบแข็งฯ 399
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย 565
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและโปรดเผยแพรประชาสัมพันธ์ข่าวการอบรม 331