Display # 
Title Hits
สวทช. เชิญร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 45
สวทช. เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Bio Startup 7
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 107
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือ ไทย-จีน” โดย เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ 53
ครั้งแรก!! มจพ. ติด Top 10 อันดับ ม. ชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 468
สสส. เชิญร่วมฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 57
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรอบรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility (18 เม.ย. 61) 110
ประกาศ ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปี พ.ศ.2561 87
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง “New Generation Automotive: Challenges for Thai Industries” 188
ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 176