Display # 
Title Hits
ประกาศการรับสมัครทุน เพื่อเสนอของบประมาณแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 508
STRI’s Lecture Series by Assoc.Prof. Chin Kui Cheng 53
วช.เชิญร่วมประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561" 31
สวทช. เชิญร่วมงาน Thailand Tech Show 2018 125
สวทช. เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Bio Startup 62
ประกาศรายชื่อโรงเรียนที่ได้รับเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 171
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือ ไทย-จีน” โดย เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ 100
ครั้งแรก!! มจพ. ติด Top 10 อันดับ ม. ชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 529
สสส. เชิญร่วมฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 89
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรอบรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility (18 เม.ย. 61) 158