ประกาศ ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปี พ.ศ.2561

ประกาศ รายชื่อผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนฯ งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. 2561

ตามที่ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประกาศเชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม มจพ. ประจำปี 2561 เพื่อขอรับทุนพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ นั้น คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาผลงานและคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีผลงานที่ได้รับทุนรวมทั้งสิ้น 40 ผลงาน

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ประดิษฐ์ หัวหน้าทีมผู้ประดิษฐ์ และที่ปรึกษาที่ได้รับทุนฯ ทั้ง 40 ทุน เข้าร่วมพิธีรับมอบทุนพร้อมจัดทำสัญญารับทุน*

  • วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561
  • เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป (เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ 09.30 น. เข้าทางประตูด้านหลังหอประชุมเบญจรัตน์ บริเวณทางลงลานจอดรถใต้อาคารอเนกประสงค์)
  • หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

หมายเหตุ * ผู้รับมอบทุนกรุณาเตรียมสำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงินทุน ที่มีชื่อตรงกันมาด้วย

สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1516

คลิก ตรวจสอบรายชื่อ