สสส. เชิญร่วมฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญร่วมฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ของ ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์ ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 3 รอบ ดังนี้ รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. รอบที่ 2 เวลา 14.00 - 15.00 น. รอบที่ 3 เวลา 15.00 - 16.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วม สามารถแจ้งความประสงค์ไปยัง สสส. ทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

อ่านเพิ่มเติม>>>