ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ “การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือ ไทย-จีน” โดย เจ้าคุณธงชัย วัดไตรมิตรฯ

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) กับความร่วมมือ ไทย-จีน” โดยพระพรหมมังคลาจารย์ (ธงชัย ธมฺมธโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ประธานสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ประธานมูลนิธิร่มฉัตร และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ สถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล  ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 11.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

สำรองที่นั่งได้แล้ววันนี้ ที่ https://goo.gl/forms/L5BCL2a1YiASD6e13 (ด่วน! จำนวนจำกัด)

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2555-2000 ต่อ 1512, 1506