สวทช. เชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตร Bio Startup

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันวิทยาการ ร่วมกับ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพไทย (ThaiBio) กำหนดจัดอบรมหลักสูตร "Bio Startup" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างขึ้นมาภายใต้แนวคิด การพัฒนานวัตกรรมธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการเรียนรู้ทุกมิติของ Biotechnology และ Startup Business Model เพื่อมุ่งสู่รูปแบบการลงทุนในธุรกิจเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีระยะเวลาการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 30 สิงหาคม 2561 (สัปดาห์ละ 2 วัน)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://www.nstdaacademy.com/bstartup สำรองที่นั่งและชำระเงินภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561

เอกสารเพิ่มเติม>>>