สวทช. เชิญร่วมงาน Thailand Tech Show 2018

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการนำเสนอผลงานวิจัย การบรรยายพิเศษ การนำเสนอเทคโนโลยีต่อนักลงทุนเป้าหมาย (Inventors' day Pitching) การเสวนาทางวิชาการ ระหว่างวันที่ 5 - 6 กรกฎาคม 2561 ณ EH 101-102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://www2.mtec.or.th/TTSRegis/QuickForm/Login.php?Eventid=S18

 

เอกสารเพิ่มเติม>>>