วช.เชิญร่วมประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561"

 

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญผูัสนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2561" (Thailand Research Expo 2018) ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

ผู้สนใจส่งผลงานให้ วช. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2561

 

รายละเอียด.............