Display # 
Title Hits
ครั้งแรก!! มจพ. ติด Top 10 อันดับ ม. ชั้นนำในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 853
สสส. เชิญร่วมฟังประสบการณ์การดำเนินงานของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ 217
โครงการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาบุคลากร เพื่อรอบรับการดำเนินโครงการ Talent Mobility (18 เม.ย. 61) 322
ประกาศ ทุนพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ ปี พ.ศ.2561 289
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง “New Generation Automotive: Challenges for Thai Industries” 334
ขอเชิญส่งข้อเสนอด้านคุณภาพและด้านราคาเพื่อใช้ในการพิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาที่เหมาะสมดำเนินการโครงการส่งเสริมการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบ Internet of Thing ร่วมกับอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 348
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบจัดการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2561 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2560 - มีนาคม 2561) 340
สุดเจ๋ง!! มจพ. ติด Top200 ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ QS Asia University Rankings 2018 531
มจพ. เข้าร่วมโครงการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ สกว. 902
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิญเข้ารัยการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเสนอของบประมาณบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรมประจำปีงบประมาณ 2562 ผ่านระบบ NRMS 434