ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 27
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง 53
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง 36
ประกาศแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์โครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ซอฟต์แวร์ CAE เพื่อจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นฯ 40
ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 37
ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร 3 รายการ 41
ประกาศแผนการจัดซื้อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 37
ประกาศแผนการจัดซื้อ เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ 49
ประกาศแผนการจัดซื้อ ตู้ดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี 30
ประกาศแผนการจัดซื้อ ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง 29