ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ (15 มี.ค. 61) 103
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 156
ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 200
ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 170
ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ) 161
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 159
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 193
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 184
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 184
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 239