ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ (15 มี.ค. 61) 73
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 133
ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 147
ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 149
ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ) 139
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 134
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 171
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 162
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 162
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 215