ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 32
ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 42
ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 38
ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ) 36
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 41
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 77
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 67
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 64
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 113
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 110