ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ชุด 12
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 1 ชุด 9
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ 43
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9.2.35 เมตร 60
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ 53
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 94
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง 110
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง 96
ประกาศแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์โครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ซอฟต์แวร์ CAE เพื่อจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นฯ 96
ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 96