ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 19
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 17
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 20
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 65
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 61
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการชุดหุ่นยนต์ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ AGV พร้อมโปรแกรมการจำลอง จำนวน 1 ชุด 70
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก จำนวน 1 เครื่อง 51
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 62
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 70
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ 60