ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ (15 มี.ค. 61) 34
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 94
ประกาศราคากลาง เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 107
ประกาศราคากลาง เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 109
ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ) 97
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 98
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 136
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 127
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 126
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 177