ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง จำนวน 1 ระบบ 11
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องดูดควันพร้อมระบบกำจัดไอสารเคมี ขนาด 1.2x0.9.2.35 เมตร 28
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์การเคลื่อนที่และการเปลี่ยนรูป 3 มิติ 25
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 62
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดแหล่งจ่ายไฟฟ้าความแม่นยำสูง 82
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ชุดประมวลผลสัญญาณไฟฟ้าแบบดิจิตอลขั้นสูง 70
ประกาศแผนการจัดซื้อซอฟต์แวร์โครงการวิจัยเรื่องการประยุกต์ซอฟต์แวร์ CAE เพื่อจำลองการขึ้นรูปโลหะแผ่นฯ 73
ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 72
ประกาศแผนการจัดซื้อ ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการสมุนไพร 3 รายการ 75
ประกาศแผนการจัดซื้อ ระบบเครือข่ายความเร็วสูง 72