ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ฯ 267
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 246
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) 295
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 436
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ 288
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 359
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์รายการ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล) 599
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 474