ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศราคากลาง เครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ต้นแบบ) 234
ประกาศร่าง TOR เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี (GC-MS) 253
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 274
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 248
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 242
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 306
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 228
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการชุดหุ่นยนต์ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ AGV พร้อมโปรแกรมการจำลอง จำนวน 1 ชุด 238
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก จำนวน 1 เครื่อง 172
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 179