ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องบำบัดน้ำเสียโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์(ต้นแบบ) จำนวน 3 ระบบ 259
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ จำนวน 1 เครื่อง 236
ประกาศแผนการจัดซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี่ 228
ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดวิเคราะห์โปรตีน จำนวน 1 ชุด 290
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ ชุดวิเคราะห์หาปริมาณเยื่อใย 210
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดฝึกปฏิบัติการชุดหุ่นยนต์ขับเคลื่อนระบบอัตโนมัติ AGV พร้อมโปรแกรมการจำลอง จำนวน 1 ชุด 207
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลภายนอก จำนวน 1 เครื่อง 159
ประกาศสอบราคาจัดซื้อ เครื่องทดสอบความแข็ง จำนวน 1 เครื่อง 168
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทดสอบความหนืดมูนนี่ 188
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องเอกซ์เรย์ฟลูออเรสเซนต์สเปกโทรมิเตอร์ 168