ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 385
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ฯ 370
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 319
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) 348
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 532
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ 340
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 411
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์รายการ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล) 659
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 523