ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

Display # 
Title Hits
ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต จำนวน 3 รายการ 305
ราคากลางครุภัณฑ์เพื่อการออกแบบและวิศวกรรมเพื่อการผลิต 259
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง สอบราคาจ้างทำความสะอาด อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 396
ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ โครงการพัฒนา(จัดตั้ง)ศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์ฯ 384
สอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 324
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ (เพิ่มเติม) 357
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ตามโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 540
ประกาศ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับระบบสารสนเทศ 343
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2558 420
ประกาศสอบราคาจัดซื้อคุรุภัณฑ์รายการ รถโดยสารขนาดไม่น้อยกว่า 11 ที่นั่ง(ดีเซล) 669