Display # 
Title Hits
สำนักวิจัยฯ ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท สุขสมบูรณ์ น้ำมันปาล์ม จำกัด จ.ชลบุรี 562
สำนักวิจัยฯ จัดประชุมนโยบายและแผนงานเพื่อการขับเคลื่อนศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มจพ. 2556-2559 544
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานประกวดรางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2555 488
สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ครั้งที่ 2 463
สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การนำงานวิจัยสู่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 498
Prof.Dr.-Ing. Michael Modigell ศึกษาดูงาน ณ STRI 467
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดม ศึกษาครั้งที่ 1 ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 613
อาจารย์ และนักศึกษา มจพ.ร่วมงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2556 994
อาจารย์ มจพ.คว้ารางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2556 469