ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วช. ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2562

 

สามารถส่งข้อเสนอได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31กรกฎาคม 2561 และต้องลงทะเบียนส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (www.nrms.go.th) นี้เท่านั้น

 

⚠️นักวิจัย มจพ. ที่สนใจกรุณาติดต่อฝ่ายบริหารงานวิจัย สำนักวิจัยฯ⚠️

 

รายละเอียดเพิ่มเติม >>