ข้อมูลการใช้ห้องประชุม

 

การขอใช้ห้องประชุม/สัมมนา

1. แบบฟอร์มการขอรับบริการห้องประชุม/ห้องสัมมนา/ห้องจัดเลี้ยง

 

 

ขั้นตอนการขอใช้บริการห้องประชุมสำนักวิจัยฯ

 

1. ตรวจสอบสถานการณ์ใช้ห้องประชุมที่ตาราง

 

2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขอรับบริการห้องประชุม

 

3. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน

 

4. ส่งเอกสารมาที่สำนักวิจัยฯ ล่วงหน้า 3 วันทำการ

 

5. สำนักวิจัยฯ ตรวจสอบ พิจารณาอนุมัติการขอใช้ห้อง

 

6. สำนักวิจัยฯ แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอใช้ห้องทราบ และบันทึกในตาราง

 

เบอร์ติดต่อ 02-555-2000 ต่อ 1518 คุณสุริยพงศ์ และ คุณวิตติ

 

 

91  ห้องประชุม 204    91 ห้องประชุม 212   91 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9

91  ห้องสัมมนา 1 ชั้น 9    91    ห้องสัมมนา 2 ชั้น 9