กิจกรรม STRI

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

10 เม.ย. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสารประเพณี วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ 

สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ภาพข่าว

KM "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ"

22 ก.พ. 62 สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ"

ภาพข่าว

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์

20 ก.พ. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl StUtzle เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562

ภาพข่าว

เข้ารับการประเมิน ISO 9002 (2018)

14 ก.พ. 2562 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับการประเมิน มาตรฐาน ISO 9002 

ภาพข่าว

ร่วมแสดงความยินดี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน

11 ก.พ. 2562 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ร่วมแสดงความยินดีผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานประจำปี 2561 ของสำนักวิจัยฯ 

ภาพข่าว

สัมมนาบุคลากรสำนักวิจัยฯ 2562

30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวิจัยจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" ณ เขาใหญ่พาราไดซ์ออนเอิร์ท จ.นครราชสีมา

ภาพข่าว