กิจกรรม STRI

สำนักวิจัยฯ มอบทุนสนับสนุนการวิจัย มจพ. ปี 63
More
สำนักวิจัยฯ ร่วมกับ สกสว. จัดอบรม “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”
More
STRI Lecture series#3

26 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ STRI Lecture series 2019 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

ภาพข่าว

STRI Lecture series 2019 #2

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้จัด STRI Lecture series 2019 #2 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ

ภาพข่าว

ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิจัยฯ ปีการศึกษา 2561

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ 

ภาพข่าว

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

11 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ เพื่อพบปะ ชี้แจงนโยบายและสอบถามปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ภาพข่าว