กิจกรรม STRI

สำนักวิจัยฯ ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ ร.4

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ นำโดย ศ.ดร.ปฏิพัทธ์ ทวนทอง ผอ. และ รศ.ดร.ฐิติพงษ์ เลิศวิริยะประภา รองผอ.ฝ่ายบริหาร ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพ เวียนมาบรรจบครบ 125 ปี 18 ตุลาคม 2562

ภาพข่าว

สำนักวิจัยฯ มอบทุนสนับสนุนการวิจัย มจพ. ปี 63
More
สำนักวิจัยฯ ร่วมกับ สกสว. จัดอบรม “เส้นทางสู่ความสำเร็จของนักวิจัยและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ”
More
STRI Lecture series#3

26 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ STRI Lecture series 2019 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

ภาพข่าว

STRI Lecture series 2019 #2

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ได้จัด STRI Lecture series 2019 #2 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ

ภาพข่าว

ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิจัยฯ ปีการศึกษา 2561

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ 

ภาพข่าว