กิจกรรม STRI

วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6

8 พ.ค. 62 บุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครง วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th  Anniversary : Invention to Innovation” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ภาพข่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 พ.ค. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ได้ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ภาพข่าว

KM No.2 "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ" ตอน "การเงินเรื่องง่าย เข้าใจตรงกัน"

26 เม.ย. 62 สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ" ตอน "การเงินเรื่องง่าย เข้าใจตรงกัน " โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิไล จินดามัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มาแบ่งปันความรู้และตอบข้อซักถาม ในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

ภาพข่าว

สำนักวิจัยฯ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์

10 เม.ย. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สืบสารประเพณี วันสงกรานต์ ๒๕๖๒ 

สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่

ภาพข่าว

KM "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ"

22 ก.พ. 62 สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ"

ภาพข่าว

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์

20 ก.พ. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl StUtzle เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562

ภาพข่าว