กิจกรรม STRI

มจพ. มอบรางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น และเงินสนับสนุนการดำเนินงาน
อ่านข่าว
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวันรวมน้ำใจ มจพ.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ และจัดพิธีมอบรางวัล บุคคลเกียรติยศ มจพ. และ รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ในงานวันรวมน้ำใจ มจพ. 2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศ1  ภาพบรรยากาศ2

สำนักวิจัยฯ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University"

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University" ในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รร.บุราภัฎรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาพข่าว

กิจกรรม Green University

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักวิจัยฯ ได้จัดกิจกรรม Green University  by STRI 

ภาพข่าว

กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักวิจัยฯจัดกิจรรม KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ "การบริหารจัดการข้อมูลสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ & ปราจีนบุรี" ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว

กิจกรรม 5 ส. STRI BIG Cleaning Day

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 สำนักวิจัยฯได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ภาพข่าว