ประเมินคุณภาพภายในสำนักวิจัยฯ ปีการศึกษา 2561

12 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการตรวจเยี่ยมและรับการประเมินคุณภาพภายใน รอบปีการศึกษา 2561 โดยมี ผศ.สมควร สนองอุทัย เป็นประธานกรรมการในการประเมินฯ 

ภาพข่าว

ผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562

11 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการผู้บริหารพบบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยฯ เพื่อพบปะ ชี้แจงนโยบายและสอบถามปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ ระหว่างผู้บริหารและบุคลากร

ภาพข่าว