สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมงานวันรวมน้ำใจ มจพ.

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีรำลึกถึงทวาปูชนียาจารย์ และจัดพิธีมอบรางวัล บุคคลเกียรติยศ มจพ. และ รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ในงานวันรวมน้ำใจ มจพ. 2563 ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

ภาพบรรยากาศ1  ภาพบรรยากาศ2

สำนักวิจัยฯ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University"

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University" ในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รร.บุราภัฎรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาพข่าว

กิจกรรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สำนักวิจัยฯจัดกิจรรม KM โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ "การบริหารจัดการข้อมูลสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรุงเทพฯ & ปราจีนบุรี" ในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพข่าว