STRI Lecture series#3

26 ก.ค. 62 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ STRI Lecture series 2019 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

ภาพข่าว