สำนักวิจัยฯ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University"

สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดโครงการ จัดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ "Green University" ในวันที่ 4-7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 9 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ รร.บุราภัฎรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ภาพข่าว