วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6

8 พ.ค. 62 บุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครง วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่องาน KM Sharing Day 2019 “KMUTNB’s 60th  Anniversary : Invention to Innovation” ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

ภาพข่าว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 พ.ค. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยฯ ได้ร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ มจพ.

ภาพข่าว

KM No.2 "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ" ตอน "การเงินเรื่องง่าย เข้าใจตรงกัน"

26 เม.ย. 62 สำนักวิจัยฯ จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการ ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ "เคลียร์เงินได้ ไม่ขยายโครงการ" ตอน "การเงินเรื่องง่าย เข้าใจตรงกัน " โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิไล จินดามัย นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ กองคลัง มาแบ่งปันความรู้และตอบข้อซักถาม ในเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ

ภาพข่าว

ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์

20 ก.พ. 62 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้นทวาปูชนียาจารย์ ศ.ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ และ Dipl. Ing Karl StUtzle เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562

ภาพข่าว